MOPS Będzin

Tu znajdziesz najnowsze ogłoszenia dotyczące możliwości zatrudnienia lub odbycia praktyk w MOPS Będzin. Jeżeli w tej chwili nie ma na naszej stronie żadnej oferty możesz skontaktować się z naszym działem kadrowym i tam uzyskać niezbędne informacje.

 

DZIAŁ KADR:

tel.: (32) 296 21 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór na stanowiska pracy w MOPS Będzin odbywa się w drodze konkursu. Informacje o konkursach zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka i w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty zgłaszane poza procedurą konkursową nie będą rozpatrywane.


 

Referent w Dziale Finansowo Księgowym

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze – referent w Dziale Finansowo Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej.


1. Wymagania niezbędne:


• wykształcenie wyższe lub średnie z dziedziny ekonomii, finansów, rachunkowości lub pokrewne,
• znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
• znajomość księgowości kosztowej i finansowej w zakresie rachunkowości budżetowej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
• znajomość specyfiki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
• obywatelstwo polskie.

Czytaj więcej: Referent w Dziale Finansowo Księgowym

Zastępca Głównego Księgowego

OGŁOSZENIE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej


1. Wymagania niezbędne:


• wykształcenie wyższe ekonomiczne (pierwszego lub drugiego stopnia) lub podyplomowe wykształcenie ekonomiczne i 3 – letni staż pracy,
• biegła znajomość przepisów dotyczących finansów i rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego,
• znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• znajomość przepisów dotyczących samorządu lokalnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych,
• znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządów terytorialnych, oraz niektórych jednostek finansów publicznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
• znajomość specyfiki pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
• obywatelstwo polskie.

Czytaj więcej: Zastępca Głównego Księgowego


 

1 2

Dział Świadczeń
Rodzinnych
i Alimentacyjnych

Dział Realizacji
Świadczeń

Dział Pomocy
Środowiskowej

Dział Poradnictwa
Specjalistycznego

Dział Dziennego
Domu Pomocy
Społecznej