MOPS Będzin

Przemoc w rodzinie

Rozmiar czcionki:

W MOPS Będzin dyżurują konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczący poradnictwo oraz terapię osobom uwikłanym w przemoc domową z terenu miasta Będzina. Dyżury odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 w pokoju 19b (parter) oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach 8.00 - 14.30 w pokoju 60. Wizytę można umówić od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 osobiście lub telefonicznie pod nr (32) 296 21 50.


 

WYKAZ LOKALNYCH PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW:

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres instytucji/
organizacji
Telefon
1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie-
Dział Poradnictwa Specjalistycznego

ul. 11 Listopada 1
42-500 Będzin
pok. 45, 54 oraz 19b

32 296 21 40 
32 296 21 57
32 296 21 50
2 Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny 

ul. Krasickiego 17
42-500 Będzin 

32 2674352
3 Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
filia w Czeladzi 

ul. 11 Listopada 8 
41-250 Czeladź

32 2657880
4 Miejska Świetlica Środowiskowa 

ul. 35 Lecia PRL 17
42-500 Będzin 

32 7614764
5 Stowarzyszenie Dzieciom Będzina 

ul. Modrzejowska 89
42-500 Będzin 

32 7618254,
661522511

6 Świetlica przy kościele św. Jana Chrzciciela 

ul. Podjazie 1
42-500 Będzin 

Dyżur prawnika
czwartek
16:00-17:30

7 Noclegownia

ul. Wolska 45
42-500 Będzin

660680895
8 Polski Komitet Pomocy Społecznej 

ul. Małachowskiego 22
42-500 Będzin 

663609060

9 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Wiejska 104
Sarnów

32 2672146
10 Dom dla Bezdomnych Mężczyzn CARITAS

ul. Energetyczna 10,
42-500 Będzin

32 2671946
11 Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 

ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

32 2679128
12 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna 

ul. 11 Listopada 5
42-500 Będzin 

32 2674401
13 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Krasickiego 17
42-500 Będzin

32 26781081
14 Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Stopniu
Niepełnosprawności

ul. Krasickiego 17
42-500 Będzin 

32 3680804
15 Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 

ul. Bema 1
42-500 Będzin 

32 3680200
16 Straż Miejska w Będzinie 

ul. Plac Kolei Warszawsko Wiedeńskiej 
42-500 Będzin 

32 7104690
17 Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
NZOZ PRO SALUTE 

ul. Sączewskiego 27
42-500 Będzin 

32 2673285
18 NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS

ul. Modrzejowska 27
42- 500 Będzin

32 7300444
19 Poradnia Przeciwalkoholowa w Czeladzi

ul. Szpitalna 40
41-250 Czeladź

32 2651644
32 2651586
wew 265
20

Sąd Rejonowy w Będzinie
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych

ul. Sączewskiego 23
42-500 Będzin 

32 3688125
21

Sąd Rejonowy w Będzinie
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds.
Rodzinnych i Nieletnich 

ul. Sączewskiego 23
42-500 Będzin 

32 3688115
32 3688103

 


Bezpłatne telefony udzielające pomocy ofiarom przemocy:


 

Telefon zaufania Niebieska Linia - 801 120 002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

Rzecznik Praw Dziecka - 800 12 12 12

Kryzysowy telefon Zaufania dla Osób Dorosłych  - 116 123

Dział świadczeń
rodzinnych i aliment...

Bottom ModuleProwadzimy postępowania ustalające uprawnienia do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego...

Więcej

Dział realizacji
świadczeń

Bottom ModuleZajmujemy się obsługą systemu informatycznego POMOST w zakresie przygotowywania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń...

Więcej

Dział pomocy
środowiskowej

Bottom ModuleZajmujemy się prowadzeniem postępowań administracyjnych wszczętych na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego...

Więcej

Dział poradnictwa
specjalistycznego

Bottom ModuleZajmujemy się pomocą dla osób indywidualnych i rodzin, mająca na celu wspieranie ich w przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu problemów...

Więcej