MOPS Będzin

nasze cele kis

 

Cele KIS:

 

 • wzrost aktywizacji zawodowej
 • minimalizacja skutków bezrobocia
 • reintegracja społeczna
 • promowanie aktywności społecznej
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • pomoc w wychodzeniu z izolacji

 

Realizacja celów nastąpi poprzez:

 

 • grupy samopomocowe
 • poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia
 • warsztaty
 • doradztwo zawodowe
 • wolontariat