MOPS Będzin

Uczniowie - przedszkole

DOŻYWIANIE - GORĄCE POSIŁKI:

 


Wymagane dokumenty


 

  1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole lub w przedszkolu
  2. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

 


Formularze - wnioski:


 

  • Zaświadczenie o dochodach
  • Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  • Rodzinny wywiad środowiskowy
  • Oświadczenia majątkowe
  • Wywiady alimentacyjne
  • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny

 


Przebieg załatwienia sprawy:



Pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole lub w przedszkolu przyznawana jest na wniosek jego rodziców, opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.


Dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu przysługuje nieodpłatnie w przypadku gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 514 zł.

 


Przewidywany termin załatwienia



Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku.

 


Tryb odwoławczy



Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Ośrodka.

 


W razie pytań napisz do nas lub zadzwoń:



tel.: (32) 296 21 37

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.