Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność 3 marca 2014 roku. W ciągu dwóch tygodni na zajęcia uniwersytetu zapisało się ponad 200 seniorów. Do chwili obecnej deklaracje studenckie wypełniło około 950 osób.

 

Spotkania warsztatowe w ramach Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w salach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Kultury w Będzinie. W każdy wtorek odbywają się także wykłady w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie. Studenci uniwersytetu biorą udział w zajęciach komputerowych, zajęciach ze śpiewu, warsztatach fotograficznych, warsztatach psychologicznych, treningu pamięci, zajęciach fitness z elementami tańca, warsztatach dla pań, zajęciach z rękodzieła oraz lektoracie języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz migowego.

 

Biuro Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się w Urzędzie Miejskim w Będzinie, I piętro, pokój 117.

Koordynatorem jest Magdalena Szulc, u której pod numerem tel.: (32) 267 92 00 można uzyskać wszystkie informacje na temat organizacji zajęć.

 

Biuro BUTW czynne w godzinach:

  • wtorek 13.30- 15.30
  • czwartek 7.30-15.30
  • piątek 7.30-14.00


Każdy nowy student Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na uroczystej inauguracji roku akademickiego w październiku otrzymuje legitymację studencką oraz indeks.

Wszystkie zajęcia w ramach BUTW są bezpłatne!