KONSULTACJE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I ICH RODZIN
(od 27 stycznia 2020 roku do 11 grudnia 2020 roku)
(z wyłączeniem wakacji lipiec/sierpień)

 

l.p.

Dzień

Godziny dyżurów

Miejsce

1.

Poniedziałek

11:00 – 14:00

teleporada, pod numerem telefonu:

604-823-501