MOPS Będzin

Dział poradnictwa specjalistycznego

 


Kontakt:


Poradnictwo Specjalistyczne   tel.: 

(32) 296 21 54

(32) 296 21 45

(32) 296 21 41

(32) 296 21 50

Pokój nr 18, 19a, 19b email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Przyjmujemy w godzinach:


 

 Poradnictwo Specjalistyczne:      

Poniedziałek:   7:30 - 17:00
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:30

 Asystenci rodziny (pok. 19):

Poniedziałek:   8:00 - 10:00
Środa: 8:00 - 10:00
Psychiatra (pok. 54):
Poniedziałek:   16:00 - 17:00

  


 

Zajmujemy się pomocą dla osób indywidualnych oraz rodzin, mająca na celu wspieranie ich w przezwyciężaniu trudności i rozwiązywaniu problemów życiowych. Pomoc ta skierowana jest nie tylko dla klientów MOPS ale również dla pozostałych mieszkańców Będzina, którzy nie korzystają z pomocy materialnej tutejszego Ośrodka.

 

 

Zespół Działu Poradnictwa Specjalistycznego tworzą:

 • Konsultant ds. wolontariatu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • Konsultant ds. bezrobocia
 • Konsultant ds. uzależnień
 • Konsultant ds. osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Konsultant ds. rodzin
 • Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy
 • Konsultant ds. profilaktyki społecznej
 • Psycholog
 • Konsultant ds. interwencji i wsparcia
 • Specjaliści pracy socjalnej
 • Pomoc administracyjna
 • Asystenci rodziny
 • Psychiatra
 

Do szczegółowych zadań Działu należy:

 • udzielanie pomocy psychologicznej
 • prowadzenie terapii rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla:

- osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i współuzależnionych
- ofiar przemocy
- osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
- rodzin wieloproblemowych
- rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi
- osób bezrobotnych

 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i warsztatów tematycznych dla pracowników socjalnych
 • prowadzenie grupowych spotkań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych dla osób i rodzin z trudnościami
 • prowadzenie warsztatów edukacyjnych w zakresie profilaktyki społecznej dla osób i rodzin objętych pomocą specjalistyczną
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi MOPS
 • podejmowanie współpracy z podmiotami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin z trudnościami w środowisku lokalnym
 • prowadzenie procedury "Niebieskiej Karty"
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • asystentura rodziny
 • tworzenie sieci wsparcia lokalnego
 • pozyskiwanie wolontariuszy do realizowanych przez Dział przedsięwzięć