Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Będzin otrzymała:

  • wartość dofinansowania: 1 209 669 zł;

  • całkowita wartość: 1 209 669 .

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. 

opieka wytchnieniowa

logotypy

Miasto Będzin realizuje Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie miasta Będzin.