Co to jest wolontariat?

Wolontariat to praca nieodpłatna i dobrowolna. Wykonuje się ją na rzecz innych osób, ale również zwierząt, czy całego społeczeństwa. Wykracza ona znacznie poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

 

Kto to jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która pomaga z potrzeby serca, nie licząc na żadne korzyści materiale z tytułu swojej pracy. Świadczy ona usługi dobrowolnie i jest świadoma tego, że nie otrzyma za nie wynagrodzenia.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 art. 2 pkt 3 z dnia 29 maja 2003 r.) wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje usługi na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w w/w ustawie.

 

Dlaczego warto być wolontariuszem?

 • możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem innym dać coś bardzo potrzebnego i ważnego,
 • zdobywasz ciekawe doświadczenia zawodowe, którymi potem możesz wzbogacić swoje CV,
 • wolontariat to sposób na odkrycie w sobie takich cech jak: zorganizowanie, pomysłowość, kreatywność, zdolności przywódcze, altruizm itp.,
 • twoje umiejętności takie jak np. znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych, programów komputerowych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą okazać się nieocenione,
 • możesz rozwijać własne pasje i zainteresowania,
 • możesz nauczyć się jak być potrzebnym i jak pomagać innym,
 • możesz brać udział w ciekawych imprezach i szkoleniach.

 

Prawa i obowiązki wolontariusza.

Wolontariusz pracuje na podstawie i w oparciu o porozumienie. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni porozumienie musi mieć formę pisemną.

 

Prawa wolontariusza.

Ustawa wymienia następujące obowiązki organizacji wobec wolontariuszy:

 • informacja o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń,
 • na życzenie wolontariusza - wydanie zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

  

Obowiązki wolontariusza.

Ustawa wymienia następujące obowiązki wolontariuszy:

 • sumienne wykonywanie zadań,
 • dbałość o powierzany majątek,
 • wolontariusz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie porozumienia oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania,
 • jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek posiadania kwalifikacji i spełniania wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, to kandydat na wolontariusza musi je wypełnić.

 

Kogo szukamy?

 • osób które dysponują wolnym czasem,
 • osób, które chcą pomagać innym,
 • osób sumiennych, rzetelnych i odpowiedzialnych,
 • osób kreatywnych i pomysłowych,
 • osób, które nie boja się wyzwań i ciężkiej pracy,
 • osób lubiących bezpośredni kontakt z innymi ludźmi.

 

Komu pomagamy?

 • osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym poprzez: dotrzymywanie towarzystwa poprzez odwiedziny i rozmowy; wspólne spędzanie czasu wolnego; czytanie książek i prasy; wychodzenie na spacery; załatwianie drobnych spraw urzędowych oraz związanych z leczeniem; robienie drobnych zakupów itd.,
 • dzieciom w uczeniu aktywnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu; rozwijaniu ich zainteresowań i umiejętności,
 • pracownikom MOPSu w organizowaniu inicjatyw, przedsięwzięć, prowadzeniu warsztatów i grup wsparcia.

 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM W NASZYM OŚRODKU

Jeśli chcesz nawiązać współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie wystarczy nawiązać z nami kontakt:

tel.: (32) 296 21 31
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O prawach i obowiązkach wolontariusza dowiesz się więcej na stronach:

http://www.wolontariat.org.pl/