ue loga

PROGRAM „OPIEKA 75+” NA ROK 2023 ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Kwota dofinansowania wynosi 267 437 zł.
 

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, ma na celu zapewnienie osobom w wieku 75 lat i więcej, wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.
Środki finansowe z programu gmina może przeznaczyć na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.