Wymagane dokumenty:

  1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania dziecka w szkole lub w przedszkolu
  2. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc

W razie konieczności ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

 

Formularze - wnioski:

  • Zaświadczenie o dochodach
  • Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  • Rodzinny wywiad środowiskowy
  • Oświadczenia majątkowe
  • Wywiady alimentacyjne
  • W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny

 

Przebieg załatwienia sprawy:

Pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole lub w przedszkolu przyznawana jest na wniosek jego rodziców, opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Dożywianie dziecka w szkole lub przedszkolu przysługuje nieodpłatnie w przypadku gdy dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 528 zł.

 

Przewidywany termin załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż do miesiąca od daty złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Ośrodka.

 

W razie pytań napisz do nas lub zadzwoń:

tel.: (32) 296 21 37
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.