Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-28

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 28.02.2020 r. są dostępne,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.mops.bedzin.pl spełnia wymagania w 95,16 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Zuwalski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba główna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1

 • Budynek dwukondygnacyjny, znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Bema i 11 Listopada.
 • W budynku znajdują się działy: Kadr Administracji i Obsługi, Dział Finansowo – księgowy, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Dział Realizacji Świadczeń, Dział Poradnictwa Specjalistycznego, Dział Pomocy Środowiskowej, Klub Integracji Społecznej, Zespół ds. Niebieskich Kart.
 • Trzy wejścia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście nr 1 - Pracownik punktu obsługi klienta będącego na parterze budynku, pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do wnętrza budynku, następnie ustala cel wizyty osoby i powiadamia właściwego pracownika działu do załatwienia sprawy. Sprawa jest załatwiana na parterze budynku w wyznaczonym miejscu.
  Wejście nr 2 – świadczenia wychowawcze, pracownik działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do pomieszczenia i załatwia właściwą dla osoby sprawę.
  Wejście nr 3 – świadczenia rodzinne i alimentacyjne, pracownik działu pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do pomieszczeń działu i załatwia właściwą dla osoby sprawę.
 • W budynku mieści się również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych parter wejście nr 1 budynku.
 • Wzdłuż ulicy siedziby głównego budynku MOPS znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

  

Rejon Opiekuńczy Śródmieście przy ul. 11 Listopada 4

 • Zarządcą budynku jest MZBM Będzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby działu Pomocy Środowiskowej.
 • Wejście do rejonu opiekuńczego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
 • Zaraz przy wejściu na rejon opiekuńczy na ulicy jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Rejon Opiekuńczy Zamkowe przy ul. Bursztynowej 11

 • Zarządcą budynku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby działu Pomocy Środowiskowej.
 • Wejście do rejonu opiekuńczego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Rejon Opiekuńczy Grodziec przy ul. Barlickiego 16

 • Zarządcą budynku jest Wspólnota Mieszkaniowa Będzin ul. Barlickiego 16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby działu Pomocy Środowiskowej.
 • Wejście do rejonu opiekuńczego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Rejon Opiekuńczy Warpie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 9

 • Zarządcą budynku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby działu Pomocy Środowiskowej.
 • Wejście do rejonu opiekuńczego jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - podjazd dla wózków inwalidzkich. Pracownik pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do pomieszczeń rejonu opiekuńczego.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 

Rejon Opiekuńczy Ksawera przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 9

 • Zarządcą budynku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wspólnota". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby działu Pomocy Środowiskowej.
 • Wejście do rejonu opiekuńczego jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych - podjazd dla wózków inwalidzkich. Pracownik pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do pomieszczeń rejonu opiekuńczego.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem

 

Rejon Opiekuńczy Syberka przy ul. Biskupa Adama Śmigielskiego 2

 • Zarządcą budynku jest Parafia Nawiedzenia NMP. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby działu Pomocy Środowiskowej.
 • Wejście do rejonu opiekuńczego nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Zaraz przy wejściu na rejon opiekuńczy na ulicy znajduje się parking.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Rejon opiekuńczy Łagisza przy ul. Energetycznej 10

 • Zarządcą budynku jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na pierwszym piętrze budynku na potrzeby działu Pomocy Środowiskowej.
 • Wejście do rejonu opiekuńczego jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

 

Schronisko Dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina

 • Budynek dwukondygnacyjny znajdujący się na ulicy Wolskiej 45.
 • Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownik schroniska, pomaga osobie niepełnosprawnej dostać się do wnętrza budynku.
 • W budynku mieści się również toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych parter wejście główne budynku.
 • Przy budynku Schroniska znajduje się parking, z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie Filia I

 • Budynek jednokondygnacyjny. Znajduje się na ulicy Jana Sobieskiego 1.
 • Wejście do dziennego domu pomocy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Będzinie Filia II

 • Zarządcą budynku jest Spółdzielnia Mieszkaniowej "Wspólnota". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby działu Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Budynek znajduje się przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7.
 • Wejście do dziennego domu pomocy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 

Centrum usług Senioralnych przy ul. 1go-Maja 2

 • Zarządcą budynku jest Bogusława Michalik Zarządzanie Nieruchomościami Sosnowiec. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie wynajmuje pomieszczenia na parterze budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznych.
 • Wejście do Centrum Usług Społecznych jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
 • W budynku występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • Przy siedzibie Centrum Usług Społecznych po drugiej stronie ulicy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.