loga 2
Miasto Będzin realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami na terenie miasta Będzin.
Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Będzin otrzymała:

  • wartość dofinansowania: 138 026,40
  • całkowita wartość: 138 026,40

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Będzin otrzymała:

  • wartość dofinansowania: 286 000 zł;

  • całkowita wartość: 286 000 .

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.