kooperacje 3d

27 listopada 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Będzina, Dyrektor MOPS w Będzinie Pani Patrycja Gruca-Hołota, przedstawiciel lidera programu jakim jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką społeczną i pracą na rzecz potrzebujących mieszkańców, podpisali Deklarację przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach programu KOOPERACJE 3D.

spotkanie

W dniu 9 października 2019r. odbyło się II spotkanie PZK (Profesjonalnego Zespołu Kooperantów) w ramach programu KOOPERACJE 3D, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na spotkaniu, które miało charakter warsztatowy omawiano sposoby skutecznej pomocy świadczonej rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem i wymagających pomocy ze strony różnych instytucji. W dyskusji poruszano również problemy związane z przepływem informacji , skracaniem drogi formalnej, sprawnej komunikacji.

wykres

Gmina Będzin rozpoczęła realizację programu pilotażowego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Celem projektu jest wzmocnienie i poprawa współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Realizacja projektu umożliwi efektywną kooperację wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały działania na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa samodzielnie lub współdziałały w ograniczonej postaci. Działania związane z projektem koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie. 4 września 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie w ramach niniejszego programu. Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele różnych instytucji min.