MOPS Będzin

o projekcie kis

Klub Integracji Społecznej - jest wyodrębnioną jednostką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, której głównym celem jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonych marginalizacją społeczną i zawodową. Partnerem projektu jest Miasto Będzin, które realizację projektu powierzyło Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie, który odpowiada za przygotowanie i organizację wszystkich działań projektu.

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 

 • Treningi grupowe
 • Treningi umiejętności społecznych
 • Poradnictwo zawodowe
 • Konsultacje indywidualne
 • Szkolenia zawodowe
 • Warsztaty
 • Dni Integracji Lokalnej
 • Działania wspomagające – opieka nad dziećmi

 

W Klubie Integracji Społecznej uczestnicy będą mogli skorzystać z porad konsultantów:

 1. Koordynatora Klubu Integracji Społecznej - mgr Edyty Otczyk
 2. Koordynatora projektu - mgr Kamila Dybicha
 3. Konsultanta ds. bezrobocia - mgr Eweliny Sytniewskiej
 4. Konsultanta ds. rodzin - mgr Agnieszki Czercowej - Bańczyk
 5. Konsultanta ds. aktywizacji Klubu Integracji Społecznej - mgr Katarzyny Jackowskiej
 6. Asystenta Koordynatora Klubu Integracji Społecznej - Małgorzaty Basiury
 7. Psychologa - mgr Pawła Dębskiego
 8. Konsultanta ds. wolontariatu i pozyskiwania funduszy zewnętrznych - mgr Kamila Dybicha

 

Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z komputera. Zadania realizowane w ramach KIS będą przyczyniać się do zwiększenia umiejętności interpersonalnych uczestników, wzrostu aktywności życiowej, wyzwolenia się z bierności i uzyskania narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, na jakie napotykają osoby długotrwale bezrobotne.

 

Reintegracja i aktywizacja zawodowa będzie realizowana poprzez partnerstwo, uczestnictwo i współpracę. Działania organizowane w ramach KIS skierowane są do uczestników projektu oraz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym poprzez zjawisko bezrobocia.