Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu:

  • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) (art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)

 

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli:

  • odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej (art. 3 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej). Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej).
 

Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie:

schemat org2024

 
Załączniki:
Pobierz plik (Statut MOPS Będzin.pdf)Statut MOPS Będzin.pdf[ ]725 kB