Miejsce na artykułu z aktualnościami

Nadchodzące niskie temperatury mogą okazać się czynnikiem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu osób bezdomnych, starszych oraz samotnych. Prosimy o zwracanie bacznej uwagi na sytuację wyżej wymienionych osób i przekazywanie informacji odpowiednim służbom aby mogli sprawnie reagować. Szczególnie jesienią i zimą, przy niskich temperaturach organizm ludzki bardzo szybko się wychładza.

zmiany

Działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) Prezydent Miasta Będzin, informuję o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna: 26 lipca 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

AOON - 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

pup będzin

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu, podczas którego będziecie mogli nabyć umiejętności potrzebne w pracy magazyniera.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie przypomina, iż od 1 lipca 2023r. możliwe jest składanie wniosków w formie elektronicznej na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz fundusz alimentacyjny. Wnioski na powyższe świadczenia w formie papierowej (złożone osobiście w Ośrodku lub za pośrednictwem poczty) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2023r.

W dniu 12 czerwca br. w Dzienniku Ustaw (poz. 1088), została opublikowana ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 5 maja br. w Dzienniku Ustaw (poz. 852), została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa w art. 10, uchyla z dniem 6 sierpnia 2023 r. art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa covidowa).

Końcem maja w darknecie opublikowany został duży zbiór danych zawierający loginy i hasła do innych serwisów, takich jak: Facebook, Allegro oraz zdalny Onet i WP. Wyciek danych z którym mamy do czynienia może umożliwić osobom trzecim dostęp do wrażliwych informacji. Dane do logowania, dane osobowe, takie jak numer  telefonu, adres zamieszkania, czy  rachunku bankowego lub karty płatniczej, mogą zostać wykorzystane w celu kradzieży pieniędzy lub do zaciągania różnego typu zobowiązań.